Značaj ICDL-a

 

testni centar


ICDL je važan nositeljima diplome i poslodavcima i zaposlenicima. Nositelj diplome ima priznatu i dokazanu osposobljenost za korištenje osobnog računala (koja je priznata do sada u više od 140. država), a poslodavac ima jamstvo da zaposlenik raspolaže znanjima iz korištenja osobnih računala. Sve je više primjera da poslodavci upućuju zaposlenike na osposobljavanje za ICDL. Posebna prednost ICDL-a je neovisnost o dobavljačima računalne opreme i programa, pa zato certifikat ima veću vrijednost, a poslodavcu ne uvjetuje nabavku određene vrste računalne opreme.

Neke od prednosti koje donosi ICDL su:

 • IT vještina za svakoga
 • Inovativna metoda provjere i evaluacije znanja
 • model za edukaciju i trening u informacijskom društvu
 • vrlo efikasan način treninga
 • povećavanje svijest o prednostima aktivnog učešća u informacijskom društvu
 • elastična i prihvatljiva kvalifikacija koja nudi povećanje mobilnosti nositelju

Značaj ICDL-a za poslodavce

 • omogućava objektivnu procjenu informatičkog znanja zaposlenika ili kandidata za zaposlenje
 • povećava produktivnost zaposlenih koji u radu koriste računalo
 • Stečeno znanje omogućava bolju poslovnu interakciju zaposlenih u poduzeću te bržu komunikaciju između pojedinih radnih jedinica
 • ICDL program olakšava i poboljšava poslovnu komunikaciju domaćih poduzeća s inozemstvom
 • ICDL je potreban i u njihovoj osobnoj poslovnoj praksi i stalnom prilagođavanju novim menagerskim trendovima

Značaj ICDL-a za posloprimce

 • značajno povećava šanse za zapošljavanje, i to na cjenjenijim i bolje plaćenim radnim mjestima
 • omogućava konkurentnost pri traženju posla na tržištu rada EU i šire
 • omogućava kvalitetniji rad i uštedu vremena pri radu na računalu
 • ICDL je kvalitetna osnovica za daljnje usavršavanje u specijaliziranim informatičkim znanjima i vještinama
Top