Proizvodi i usluge

 

Od 2005. godine Zavod kontinuirano razvija vlastite informatičke proizvode i upotpunjuje paletu usluga koje pruža svojim korisnicima. Proizvodi i usluge Zavoda mogu se svrstati u četiri osnovne kategorije:

1. Softverski proizvodi i usluge:

 • Urudžbeni zapisnik sa arhivom - vođenje urudžbenog zapisnika/centralne pisarnice sa modulom za arhiviranje građe
 • Sustav upravljanja dokumentima - upravljanje i arhiviranje elektroničkih dokumenata, mogućnost održavanja elektroničkih sjednica
 • Područna riznica - informacijski sustav za upravljanje knjigovodstveno-financijskim i proračunskim poslovanjem za županije, gradove i općine. Omogućuje uvođenje jedinstvenog računa riznice za sve proračunske korisnike. Sastoji se od proračunskog planiranja i izvještavanja, računovodstva proračuna, likvidature i platnog prometa, kadrovske evidencije sa plaćama i naknadama, osnovnih sredstava i sitnog inventara, javne nabave i potpora. Mogu ga koristiti i svi ostali korisnici koji vode proračunsko knjigovodstvo
 • Komunalna naknada i naknada za uređenje voda - objedinjena evidencija i naplata komunalne naknade i naknade za uređenje voda
 • Poljoprivredno zemljište - praćenje zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta, evidencija koncesija i neobrađenog poljoprivrednog zemljišta
 • Registar nekretnina - evidencija, pregledi i statistika nekretnina sa svim vrstama ulaganja i prihoda u vlasništvu JLS i proračunskih korisnika
 • Socijalna skrb - informacijski sustav za upravljanje provedbe mjera socijalne skrbi
 • Grobni očevidnik - web GIS aplikacija za upravljanje grobljima
 • Socijalna skrb Županije - web informacijski sustav za kompletnu evidenciju i obradu zahtjeva Jednokratne pomoći, Uskrsnice, Ogrjeva, Mrtvozorstvo, Stipendije učenika i studenata i financiranje programa i projekata Udruga od interesa za opće dobro Županije
 • Porez na potrošnju i tvrtku - evidencija i naplata poreza na potrošnju i poreza na tvrtku
 • Zakup javnih površina - evidencija i naplata zakupa javnih površina
 • Praćenje naknada u postupcima legalizacije - evidencija i naplata naknada u postupcima legalizacije
 • Komunalno redarstvo (prekršaji) - evidencija prekršaja komunalnog redarstva
 • Evidencija gospodarske, komunalne i socijalne infrastrukture JLS - evidencija te pojedinačni i skupni pregledi gospodarske, komunalne i socijalne infrastrukture gradova i općina na području županije
 • Evidencija računalne opreme - evidencija računala i računalne opreme
 • Evidencija radnog vremena i posjetitelja - evidencija radnog vremena i posjetitelja
 • Katalog podataka - evidencija baza podataka informacijskog sustava
 • Obračun zakonskih kamata - obračun zakonskih zateznih kamata
 • Izrada računalnih programa po narudžbi i zahtjevima korisnika

Više informacija o računalnim programima i pristup web aplikacijama: https://programi.zio.hr

2. Web proizvodi i usluge, grafičke usluge:

 • grafičko oblikovanje i izrada web stranica
 • registracija domena i smještaj web stranica (web hosting)
 • obrada papirne konfekcije

3. Informatičke usluge razvoja i održavanja sustava i opreme:

 • Izgradnja informatičke infrastrukture: projektiranje, izgradnja i održavanje informatičkih sustava - PC računala, poslužitelji, računalne mreže
 • servis informatičke opreme

4. Informatička edukacija:

 • Informatička edukacija sukladno ECDL standardu: ECDL Početni, ECDL Osnovni
 • Informatička certifikacija po ECDL standardu (početnom, osnovnom i naprednom programu)
Top