Procedure

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba i usluga, javna nabava i sve druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad i obavljanje djelatnosti Zavoda za informatiku Osijek (u daljnjem tekstu Zavoda).


- Procedura stvaranja ugovornih obveza

- Odluka o postupku utvrđivanja i naplate prihoda
- Obavijest o obvezi izdavanja e-računa
- Procedura zaprimanja računa, njegove provjere i pravovremenog plaćanja
- Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje
- Procedura o provedbi postupaka jednostavne nabave 

Top