O nama

Temeljem Osnova razvoja Zavoda za informatiku Osijek, usvojene na 8. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije 20. prosinca 2004.godine, u prvoj polovici 2005. godine završen je preustroj Zavoda. Zavod trenutno ima 23 zaposlenika u stalnom radnom odnosu, vlastitu računvodstveno-financijsku službu te 18 informatičara visoke, više i srednje stručne spreme različitih profila i informatičkih usmjerenja osposobljenih za samostalno projektiranje, izradu, uvođenje i održavanje složenih informacijskih sustava.


Ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek: doc.dr.sc. Dražen Tomić dipl.inž.el.

Pomoćnik ravnatelja za informacijski sustav: Darko Galović mag.ing.el.
Pomoćnica ravnatelja za proračunsko računovodstvo: Ivana Biro mag.oec.

Djelatnost

Prema Odluci kojom je utemeljen Zavod kao ustanova za informatičku djelatnost nad kojom osnivačka prava ima isključivo Osječko-baranjska županija, Zavod obavlja:

- poslove vezane uz korištenje i održavanje informatičkih uređaja (hardware),
- poslove održavanja i primjene sistemskog software-a,
- poslove izgradnje, razvitka i održavanja informatičke komunikacijske mreže,
- poslove projektiranja i vođenja izgradnje informacijskih i informatičkih sustava te baza podataka,
- poslove izrade i implementacije informatičkih programskih rješenja,
- poslove izgradnje, održavanja i zaštite informacijskog i informatičkog sustava osnivača te središnjih baza podataka,
- poslove obrazovanja i osposobljavanja korisnika za rad s informatičkim resursima (hardver, programi, komunikacije),
- poslove održavanja informatičkih resursa,
- poslove knjigovodstva, računovodstva i savjetovanja.

Navedene funkcije Zavoda omogućuju njegovu potporu procesu razvoja informacijskog sustava Županije te informatičkog sustava koji mu pruža tehničku i tehnološku potporu. Kako je svojim slobodnim resursima Zavod okrenut tržištu, poglavito jedinicama lokalne samouprave, tako definirane funkcije omogućuju i razvoj djelatnosti koje su uvjetovane zahtjevima i potrebama tržišta kojemu je Zavod usmjeren.

- IBAN: HR5623600001103100919

 

Top