ISO-9001

ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK je trajno orijentiran na poboljšanje svih svojih poslovnih procesa pri čemu je implementacija i certificiranje Zavoda za međunarodno priznatu normu ISO 9001:2015 logičan slijed aktivnosti Zavoda koji pridonosi postizanju ciljeva utvrđenih misijom i poslovnom vizijom Zavoda za informatiku Osijek.

Upravljanje sustavom kvalitete je trajan proces, koji zahtjeva stalno praćenje, usklađivanje i poboljšavanje svih procesa i aktivnosti unutar ustanove.

Certifikat nas ujedno i obvezuje na zadržavanje visoke kvalitete i trajno praćenje standarda i zahtjeva upravljanja kvalitetom, kao i postizanje napora za daljnjim unapređenjem procesa organizacije i usmjerenošću ka zadovoljenju korisnika usluga Zavoda za informatiku Osijek.

Riječ je o certifikatu kojim se potvrđuje da se upravljanje kvalitetom primjenjuje u svim segmentima i razinama poslovanja, koje uključuje sudjelovanje svih zaposlenih, a zadovoljstvo korisnika usluga, zaposlenika i svih zainteresiranih strana glavni su poslovni ciljevi.

Certifikat ISO 9001:2015 - hr

Certifikat ISO 9001:2015 - en

ISO-9001 ISO-9001
Top