header

 

KLASA: 008-01/22-01/1

URBROJ: 2158-72-22-1

Osijek, 14. lipnja 2022.

 

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

Zavod za informatiku Osijek nastoji svoju internetsku stranicu www.zio.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19.) Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.zio.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica djelomično je u skladu sa Zakonom i Direktivom EU 2016/2012

Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Nakon provedene procjene Zavod za informatiku Osijek je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive EU

2016/2012. određeni dijelovi nisu u skladu sa zahtjevima pristupačnosti po pitanju operabilnosti i stabilnosti. To su slijedeći dijelovi:

- dio tekstova je prikazan u obliku slike,

- u Office dokumentima koriste se fontovi sa serifom čija veličina je manja od 12 pt, a sav tekst nije poravnat u lijevo i

- pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija

za pristupačnost.

Ova Izjava sastavljena je 14. lipnja 2022. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Zavod za informatiku Osijek.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Osoba zadužena za sve uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive EU

2016/2012 i davanje povratnih informacija je službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Zavod za informatiku Osijek Josip Subašić, savjetnik za pravne poslove u Zavodu za informatiku Osijek.

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu: Zavod za informatiku Osijek

Stjepana Radića 4, 31000 Osijek

ili putem elektronske pošte: josip.subasic@zio.hr


Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13. i 85/15.)

Kontakt :

Povjerenik za informiranje

Jurišićeva 19

10000 Zagreb

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

zio izjava o pristupacnosti 2

Top